Reincarnatietherapie Regressietherapie Copyright ©  2010-2015    RTNederland - St. OPV   Alle rechten voorbehouden.         Algemene voorwaarden   |   Disclaimer Welkom

Opleidingsinstituut RTNederland

Alg. voorw. Disclaimer Welkom…!

SHO geaccrediteerd door CPION

Overige

activiteiten

SPHBO

geregistreerd

door CPION

Opleiding Trauma

Verwerking d.m.v.

Reïncarnatie-therapie

Opleiding Reïncarnatietherapie

De opleiding is CPION geregistreerd en als opleiding geaccrediteerd door de NVRT en de LVPW

Aktiviteiten

Informatie over de opleiding PSBK

(PLATO-eisen)

SHO-opleiding PSBK

Opleiding Traumaverwerking d.m.v. Reincarnatietherapie