www.rtnederland.nl Alg. voorw. Disclaimer Regressietherapie Reincarnatietherapie

Opleidingsinstituut RTNederland

Verkorte weergave van de lezingen tijdens het Symposium ‘Verborgen schat(jes)’ Bijlagen Symposium 2014 Enquete_symposium

 Prof. Dr. Bé Groen is begonnen met een lezing die o.a. als doel had een brug te slaan tussen de “harde” wetenschap en holistische therapie. Biologisch onderzoek ontwikkelt zich de laatste jaren razendsnel en komt met verrassende nieuwe inzichten die op een moleculair niveau verklaren hoe eigenschappen en trauma’s van moeder op kind worden overgedragen. Het gaat hier niet om de erfelijke route via de code in het DNA die immers niet omkeerbaar is maar om een nieuwe route die in verschillende stadia van de zwangerschap heel actief is. Deze programmering is wel omkeerbaar en kan wellicht via methodes uit de holistische reïncarnatietherapie aangepakt worden.

Hier liggen mogelijkheden voor reïncarnatietherapie om zich te verdiepen.

Lydia Kimman vertelde in haar lezing over schatjes van nul tot twee + die met één been nog stevig in de hemel staan en met het andere been bijna op de grond. In deze eerste levensjaren resoneren kinderen alle energie van hun omgeving. Ze krijgen te maken met confronterende ervaringen, want het leven buiten de baarmoeder biedt een veelheid aan zintuigelijke prikkels. Naast een mogelijke traumatische ervaring van geboorte en bonding is dit voor sommige kleintjes onmogelijk om te verwerken. Ze tonen allerlei symptomen van ongenoegen of pijn en missen de spreektaal om hun klachten en onvervulde behoeften te uiten. Integratie van de Holografische reïncarnatietherapie, de werkmethode van psychoanalytica Françoise Dolto en het model van non-violence communication bieden handvatten voor de therapeutische begeleiding van deze piepjonge kinderen, hun ouders en hulpverleners.


Marleen Oosterhof- van der Poel merkte in het werken met kinderen dat trauma’s die kinderen meenemen uit een prepersoonlijke ervaring opnieuw aangeraakt worden in dit leven of nog steeds voortduren. Aan de hand van casuïstiek zal duidelijk worden welke interventies vanuit traumatherapie of reïncarnatietherapie nodig zijn geweest om te zorgen dat deze kinderen zich weer kunnen verbinden met hun levenskracht en de symptomen van hun problematiek opgelost en getransformeerd worden. Het “verborgen schatje wordt weer een schat”.


Coen Sprenger vertelde in zijn lezing hoe hij in zijn trainingen en coaching m.b.t. jeugd, jeugdoverlast, bejegening van de jeugd en op het gebied van verwerking van seksueel misbruik uitgaat van de volgende fenomenen:

- Onderzoekend vanuit verschillende rechtsgebieden zoals, jeugd- adolescenten- en volwassenstrafrecht, bestuursrecht, civielrecht, internationaalrecht.

- Verbindend naar cultuur-historische achtergronden, vanuit de ik- en wij-cultuur, feminien en masculien.

- Vanuit ouder-kind zorgend m.b.t. opvoed- signaal en crimineel gedrag alsmede de burgerlijke en straatcultuur.

- Gedragingen onderzoeken vanuit cluster 4 beperkingen zoals ADHD, ADD, PDD-NOS, ODD etc.

- Vanuit verwondering het logisch blijven vinden waarom jongeren doen zoals ze doen.


Zijn lezing wekte bij velen het gevoel op een workshop te willen volgen met  als onderwerp seksualiteit en seksueel misbruik.

Hieraan is gevolg gegeven door het vaststellen van een datum .

Zie voor meer informatie hieromtrent de activiteitenkalender...!

Naar enquête