Opleidings-instituut  RTNederland

Training voor professionals


Deze training is bedoeld voor:

Psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, zedenrechercheurs en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde. 


Traumaverwerking van seksueel misbruik binnen

instelling, gezin en de Rooms Katholieke Kerk

In breder perspectief


Seksualiteit is onlosmakelijk verbonden met het menszijn.

Ongewenste seksuele intimiteiten en seksueel misbruik leidt tot ernstige traumatisering op kort, maar zeker ook op langer termijn. Op mentaal, emotioneel en lichamelijk niveau treedt er ernstige beschadiging op.

Het herkennen van de symptomen en daarna de professionele begeleiding is essentieel voor het verwerken van de traumatiek en het weer kunnen functioneren in de maatschappij.
Deze tiendaagse training voor professionals start in het najaar 2016 op de leslocatie van het opleidingsinstituut RTNederland, BBS Boschveld, Zernikestraat 2,

hoek Edisonstraat, 5223 CD Den Bosch. (achterkant centraal station)

Het opleidingsinstituut RTNederland is geaccrediteerd door de LVPW en NVRT.


De 10-daagse opleiding voor professionals is geaccrediteerd door:

-LVPW voor 100 studiepunten

-NBVH  voor  60 studiepunten


De kosten voor deze tiendaagse bedragen  € 100 p.p. per dag, incl. reader, certificaat van deelname en koffie/thee. (excl. Lunch)


De te verwerven competenties zijn:

Het herkennen van symptomen en signalen van seksueel misbruik.

Op een zorgvuldige en integere manier kunnen omgaan met  seksuele traumatiek, seksueel misbruik en seksuele afwijkingen of seksueel afwijkend gedrag van de cliënt en instrumenten ontwikkelen om deze traumatiek door te werken en te integreren.


Afgeleide doelstellingen

Na het volgen van deze training kan de student:

- Symptomen herkennen die te maken hebben met seksuele traumatisering.

- Signalen herkennen en erkennen van seksueel misbruik.

- Onderscheid maken tussen verschillende vormen van menselijke (intieme)relaties en algemene ontwikkelingspatronen.

- Inzicht krijgen in de relatie tussen liefde en traumatiek.

- Een intakegesprek te voeren m.b.t. seksueel misbruik.

- Geïnternaliseerde daderenergie externaliseren.

- De cliënt bewust laten worden van de polariteit in zichzelf, die geleid heeft tot de seksuele traumatiek.

- Afsluitbevelen opsporen en deze - na het zorgvuldig doorwerken van de daaraan verbonden ervaring - ontkrachten.

- Oneigenlijke 'oorzaak - gevolg' overtredingen herkennen en loskoppelen.

- Herbeleving van seksuele trauma’s op MEL-niveau integer en zorgvuldig begeleiden.

- Herbelevingen die te maken hebben met de seksuele traumatiek afronden en integreren op MEL-niveau op een zodanige manier dat de cliënt zin en betekenis kan geven aan hetgeen hem/haar is overkomen.

- Omgaan met en het herkennen van grooming, de relatie, therapie en de juridische kant van een zaak.

- Omgaan met overdracht en tegenoverdracht.

- Doorverwijzen naar de politie en met name zedenrechercheurs.

- Professionele distantie toepassen.


© Opleidingsinstituut RTNederland                                                                           Pagina 1

Locatie/contact (Mobile) Bijscholing / Workshops (Mobile) Home page

informatie over de 10-daagse training voor professionals:


‘Seksueel misbruik binnen instelling, gezin en RK Kerk’

  Naar  boven