Disclaimer

  Naar  boven

Literatuur traumaverwerking (Mobile) Personalia (Mobile) Home page

De literatuurlijst van de opleiding bestaat uit de literatuur voor:

1  Het algemeen deel MBK-PSBK1) en het specifieke deel PSBK2)


2  Literatuur Traumaverwerking door middel van reïncarnatietherapie


3  Aanbevolen literatuur en informatieve sites

  

4  De door het opleidingsinstituut verstrekte syllabus.


Aanschaf van boeken vindt plaats i.o. met de betreffende vakdocent.


Door de navigatieknoppen te gebruiken binnen de literatuurlijst kunt u een overzicht krijgen van de te gebruiken boeken.


1)algemeen deel Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis

2)specifieke deel Psychosociale Basiskennis


Algemeen deel MBK-PSBK en het specifieke deel PSBK


Let op: Aanschaf van boeken

i.o. met de vakdocent.

- Bouwkamp, S. (2009). Handboek psychosociale hulpverlening. Leusden: De Tijdstroom.  

- Boswijk-Hummel, R. (2002). Liefde in Wonderland. Overdracht en tegenoverdracht in de hulpverlening. Haarlem: De Toorts B.V.

- Beers, M.H. (2005). Merck Manual Medisch handboek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

- Gregoire, L.  Straaten-Huygen, A. van &, Trompert, R. (2011). Anatomie en fysiologie van de mens. Amersfoort: Thieme-Meulenhoff bv.

- Holmes, D. &, Geluk, H. (2001). Kleine psychopathologie. Baarn: HE uitgevers.

- Rosenberg, M.B. (2009). Geweldloze communicatie. Ontwapenend en doeltreffend. Rotterdam: Lemniscaat B.V.

- Maesen, van der, R. &, Bontenbal, R. (2002). Handboek Reïncarnatietherapie. Leusden:     De Tijdstroom.

- Janssen, L. (2008). Gezondheidsrecht begrepen. Een praktische inleiding in het gezondheidsrecht voor (para)medici en verpleegkundigen. Den Haag: Uitg Boom Lemma.

- Verhulst, F.C. (2008). De ontwikkeling van het kind. Assen: Van Gorcum.

- Horst, ter, J. (2011). Rapporteren in de hulp- en dienstverlening. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

- Bontenbal, R.  (2004). Soms ben ik mijn zon even kwijt. Reïncarnatietherapie met kinderen. Bilthoven: Stichting Voorlichting Reïncarnatietherapie.

- Delfos, M.F. (2009). Ontwikkeling in vogelvlucht. Ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Amsterdam: uitgeverij Pearson.

- Brown, B. (2004). Zie jezelf in mildheid. Een gids om jezelf van je innerlijke criticus te bevrijden. Amstelveen: Uitgeverij: Aionion Symbolon.boekenlijst rtn Reincarnatietherapie

Algemene voorwaarden             |                          Disclaimer

Regressietherapie Home page

Copyright © 2010-2018  RTNederland-St. OPV  Alle rechten voorbehouden

  Naar  boven

Next (right) Previous (left) Alg. voorwaarden (Mobile) Disclaimer

Opleidings-instituut  RTNederland