Disclaimer

  Naar  boven

Training en vorming(Mobile) Home page Lesrooster (Mobile) Boekenlijst (Mobile) Home page

Kwaliteitszorgsysteem


Opleidingsinstituut RTN besteedt veel zorg aan kwaliteit. Kwaliteitszorgsysteem heeft betrekking op alle onderdelen van het onderwijs, het curriculum, de studievoortgang, de begeleiding, de onderwijsorganisatie, de didactiek van het onderwijs, etc.


Om een permanente kwaliteitsbewaking en –bevordering te waarborgen vindt er overeenkomstig de eisen van het CPION jaarlijks een evaluatie plaats op drie niveaus, t.w. het niveau van:


- de deelnemer

- de docenten

- de Adviescommissie


Klachtencommissie:


Een klachtencommissie o.l.v. een onafhankelijk jurist is geïnstalleerd.

Klachtenprocedure: zie website onder knop ‘Organisatie’.

Binnen de organisatie kan indien nodig een beroep gedaan worden

op de vertrouwenspersoon.


Docenten

De lessen worden verzorgd door ervaren therapeuten, hulp- en zorgverleners die als freelancers hun talenten op factuurbasis aanbieden  ten behoeve van de opleiding RTNederland van de Stichting OPV.

kwaliteitszorg

Reincarnatietherapie

Algemene voorwaarden             |                          Disclaimer

Regressietherapie Home page

Copyright © 2010-2018  RTNederland-St. OPV  Alle rechten voorbehouden

  Naar  boven

Next (right) Previous (left) Alg. voorwaarden (Mobile) Disclaimer

Opleidings-instituut  RTNederland