Opleidings-instituut  RTNederland

Tweedaagse bijscholing

‘Praktijkvoering’


 Bij voldoende belangstelling op nader te bepalen datum in 2018


Door Maeike Piebenga


Geef zonder verplichting aan ons door of u belangstelling heeft voor deze bijscholing door het contactformulier in te vullen en naar ons te versturen.


Op 1 januari 2016 is de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) in werking getreden en heeft tot gevolg dat binnen instellingen en door hulpverleners het nodige zal moeten worden gedaan om aan de wet te voldoen. Zo zal moeten worden gekeken naar de (laagdrempelige) klachtopvang en de mogelijkheid van een geschilbeslechting die aan door de wetgever gestelde eisen voldoet. Ook in de communicatie met de cliënt/patiënt over mogelijk gemaakte fouten dient er aandacht aan de nieuwe wet besteed te worden alsmede aan de dossiervoering.

Tijdens de bijscholing komen o.a. de volgende items aan bod:

- Klachtenprocedure

- Beveiliging persoonsgegevens.

- Veilig Incident Meldregister

- Meldcode Huiselijk Geweld

- Intake en Dossiervorming

- Informed consent

- Factuureisen

- Verklaring Omtrent het Gedrag


De bijscholing vindt plaats in:

BBS Boschveld, Zernikestraat 2

5223 CD Den Bosch

Na afloop van de bijscholing ontvang je een certificaat van deelname en een bewijs van betaling.


Wanneer de data bekend zijn, kunt u zich aanmelden. Zie hierna:


Kosten bedragen € 150,00 p.p.

Aanmelding en betaling:

Via contactformulier op de website: www.rtnederland.nl  of info@rtnederland.nl

Na betaling op IBAN: NL35 INGB 000.52.97.045  t.a.v. Stichting OPV

te Raamsdonksveer, is de inschrijving definitief.

Bijscholing / Workshops (Mobile) Geboorte: 7-fasenmodel (Mobile) Home page

  Naar  boven