Opleidings-instituut  RTNederland

 Algemene voorwaarden   |   Disclaimer


Reincarnatietherapie Regressie Disclaimer Welkom Welkom Alg. voorw.

disclaimer


 

 


 

Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website kan de Stichting OPV geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Welkom (Mobile) Home page Alg. voorwaarden (Mobile)