Opleidings-instituut  RTNederland

 Algemene voorwaarden   |   Disclaimer


Reincarnatietherapie Regressie Disclaimer Welkom De opleiding recarnatieïntherapie

Module 16:   

Incidentele en Chronische

Traumatisering als Dader


Duur: 6 dagen.

 

Na afronding van deze module vinden de Overgangsgesprekken plaats

met de mentoren.  


Derde Jaar.


Module 17:  Praktijkvoering

Duur: 4 dagen.


Module 18:   

Entiteiten en andere vormen van

niet-eigen Energie      

Duur: 4 dagen.


Supervisie [ 6de ]Mentorgesprekken.


Module 19:  

Van Mens tot Mens:

    -Intieme Relaties en Seksualiteit   

Duur: 6 dagen.


3  Verdiepings- en afstudeerfase


Module 20:

Thematisch Werken         

Duur: 4 dagen


Het betreft hier vier aaneengesloten dagen, al dan niet intern, waarin de student een eigen cliënt van buitenaf begeleidt in drie volledige sessies , onder toezicht van een docent.

De sessies worden beoordeeld en de resultaten worden besproken in de

mentorgesprekken na afronding van deze vier dagen.


Module 21: Mens en Natuur          

Duur: 4 dagen


Module 22: Mens en Materie       

Duur: 4 dagen


Module 23: Mens en Maatschappij      

Duur: 4 dagen


Supervisie [ 7de ]


Module 24:

Werken met kinderen vanaf  geboorte   

tot aan volwassenheid

Duur: 6 dagen

                      


Mentorgesprekken.


Module 25: Examenvoorbereiding     

Duur: 2 dagen


Tijdens de examenvoorbereiding worden

studenten in de gelegenheid gesteld

vragen te stellen m.b.t. het  praktijkexamen

en te oefenen onder begeleiding van

een docent.

 Specialisatiefase

 (Vervolg  )Module 14:   

Jeugdervaringen   

Duur: 6 dagen.


Module 15:    

Levenservaringen  

Duur: 4 dagen.


Supervisie [ 5de ]


Ester

Hetty

Patricia

Cor

Maeike

Verdiepings-en afstudeerfase (Mobile) Kennismakings-Specialisatiefase (Mobile) Home page