Opleidings-instituut  RTNederland

 Algemene voorwaarden   |   Disclaimer


Reincarnatietherapie Regressie Disclaimer Welkom

Module 11:

Incarneren en concipiëren

Duur: 4 dagen.


Module 12:

Prenataal, geboorte en bonding

Duur: 6 dagen.


Module 13:

Ontwikkelingspsychologie

Duur: 6 dagen.


Supervisie (4de )


Na deze module vinden de mentorge-sprekken plaats.


Module 14 :

Medische basiskennis (2)

Duur: 4 dagen.


Module 15 :

Psychopathologie (2)

Duur: 4 dagen.


Module 16:

Jeugdervaringen

Duur: 6 dagen.


Supervisie ( 5de )


Na afronding van deze module vinden de overgangsgesprekken plaats met de mentoren.Derde studiejaar.


Module 17:

Incidentele en Chronische Traumatisering als Dader

Duur: 6 dagen.


Module 18:

Praktijkvoering                            

Duur: 2 dagen.


Module 19:

Entiteiten en andere Vormen van niet-eigen Energie                

Duur: 4 dagen.


Supervisie ( 6de )


Mentorgesprekken.


Module 20:

Van Mens tot Mens: Intieme Relaties en Seksualiteit

Duur: 6 dagen.


Ad. 3  Verdiepings- en afstudeerfase:


Module 21:

Thematisch Werken                   

Duur: 4 dagen.


Het betreft hier vier aaneengesloten dagen, al dan niet intern, waarin de student een eigen cliënt van buitenaf begeleidt in drie volledige sessies, onder toezicht van een docent.

De sessies worden beoordeeld en de resultaten worden besproken in de

mentorgesprekken na afronding van deze vier dagen.


Module 22:

Werken met kinderen vanaf  geboorte

 tot aan  volwassenheid          

Duur: 6 dagen.


Module 23:

Mens en Natuur                           

Duur: 4 dagen.


Module 24:

Mens en Materie                         

Duur: 4 dagen.


Module 25:

Mens en Maatschappij               

Duur: 4 dagen.

Studiejaar 3


Tweede studiejaar

 

Module   9: Psychopathologie (1)

Duur: 4 dagen.


Module 10:

Vorige levens,

      Excarneren,              tussenbestaan

Duur: 6 dagen.


Supervisie (3de )


Na de supervisie vinden de mentor-gesprekken plaats.

SHO-PSBK (Mobile) Opleidingen (Mobile) Home page