Opleidings-instituut  RTNederland

 Algemene voorwaarden   |   Disclaimer


Reincarnatietherapie Regressie Disclaimer Welkom De opleiding reïncarnatietherapie

3  Verdiepings- en afstudeerfase


Module 20:

Thematisch Werken  

Duur: 4 dagen


Het betreft hier vier aaneengesloten dagen, al dan niet intern, waarin de student een eigen cliënt van buitenaf begeleidt in drie volledige sessies , onder toezicht van een docent.


Leslocatie te Den Bosch

module-inhoud(Mobile) Vervolg specialisatie fase (Mobile) Home page