Opleidings-instituut  RTNederland

Welkom Het Opleidingsinstituut RTN verzorgt: 1. Opleiding Reïncarnatie-   therapie 2. Opleiding psychosociale   basiskennis (PSBK) 3. Training en Vorming 4. Professionalisering

1. Opleiding

    Reïncarnatietherapie


Niveau: Post HBO-opleiding

(SPHBO geregistreerd.

Welkom op de site van:  Opleidingsinstituut Reïncarnatie Therapie Nederland

• Gedurende een cohort van drie jaar worden   studenten opgeleid tot specialist traumaverwerking   door middel van reïncarnatietherapie.


Doelgroep:

  • Afgestudeerde HBO-ers of Bachelors en /of     werkenden op HBO denk-en werkniveau


Methodiek:

   • In groepen van max.

     15 personen worden

     modules aangeboden

   • Supervisie, leertherapie,

     mentorgesprekken

   • Oefenen in studiegroepen

2. Opleiding psychosociale

    basiskennis (PSBK)          


  Niveau: Hoger Onderwijs

             (SHO geregistreerd, zie logo CPION )


Doelstelling:

     • Gedurende een cohort van twee jaar worden        therapeuten opgeleid, c.q. bijgeschoold in

       algemene medische basiskennis (AMBK) en        specifiek psychosociale basiskennis (PSBK).


Doelgroep:

     • Therapeuten die willen voldoen aan de door de        zorgverzekeraars gestelde eisen volgens de        PLATO-normen.


Methodiek:

      • In groepen van max. 15 personen worden zes         modules aangeboden

      • klassikale leerstofoverdracht  

      • thuis uitwerken van opdrachten


3. Training en vorming

 

Doelstelling en doelgroep

      • Het aanbieden van een trainingstraject m.b.t.         reïncarnatietherapie voor professional.

        in de gezondheidszorg en de hulpverlening

      • Het aanbieden van bij- en nascholing voor         reïncarnatietherapeuten

      • Het aanbieden van workshops m.b.t.        reïncarnatietherapie voor belangstellenden ten

       behoeve van de persoonlijke vorming van de        deelnemer en ter promotie van het vak

       Reïncarnatietherapie.

      • Het organiseren van symposia en congressen         voor professionals in de gezondheidszorg en        de hulpverlening, zowel regulier als        complementair.


Methodiek:

      • Trainingen

      • Modules

      • Workshops

      • Lezingen


4. Professionalisering/Masterclass


Doelstelling:

       • Het in eigen beheer opleiden van vakdocenten          holografische reincarnatietherapie,

         supervisoren en leertherapeuten.

Doelgroep:

       • Afgestudeerde reïncarnatietherapeuten van de          RTN-opleiding.

Methodiek:

       • Stage lopen bij de betreffende discipline

       • Intensieve begeleiding door de coördinator van         de RTN-opleiding

       • Voortgangsgesprekken


Meer informatie?

Neem contact met ons op.         Klik hier

Opleidingen (Mobile) Home (Mobile) Home page