Naar boven

Home page Boekenlijst

Volg en like ons op Facebook

Literatuur traumaverwerking Rob Bontenbal, Ronald van der Maesen

Algemeen deel MBK-PSBK en het specifieke deel PSBK


Let op: Aanschaf van boeken i.o. met de vakdocent

- Bouwkamp, S. (2009). Handboek psychosociale hulpverlening. Leusden: De Tijdstroom.  

- Boswijk-Hummel, R. (2002). Liefde in Wonderland. Overdracht en tegenoverdracht in de hulpverlening. Haarlem: De Toorts B.V.

- Beers, M.H. (2005). Merck Manual Medisch handboek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

- Gregoire, L.  Straaten-Huygen, A. van &, Trompert, R. (2011). Anatomie en fysiologie van de mens. Amersfoort: Thieme-Meulenhoff bv.

- Holmes, D. &, Geluk, H. (2001). Kleine psychopathologie. Baarn: HE uitgevers.

- Rosenberg, M.B. (2009). Geweldloze communicatie. Ontwapenend en doeltreffend. Rotterdam: Lemniscaat B.V.

- Maesen, van der, R. &, Bontenbal, R. (2002). Handboek Reïncarnatietherapie. Leusden:     De Tijdstroom.

- Janssen, L. (2008). Gezondheidsrecht begrepen. Een praktische inleiding in het gezondheidsrecht voor (para)medici en verpleegkundigen. Den Haag: Uitg Boom Lemma.

- Verhulst, F.C. (2008). De ontwikkeling van het kind. Assen: Van Gorcum.

- Horst, ter, J. (2011). Rapporteren in de hulp- en dienstverlening. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

- Bontenbal, R.  (2004). Soms ben ik mijn zon even kwijt. Reïncarnatietherapie met kinderen. Bilthoven: Stichting Voorlichting Reïncarnatietherapie.

- Delfos, M.F. (2009). Ontwikkeling in vogelvlucht. Ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Amsterdam: uitgeverij Pearson.

- Brown, B. (2004). Zie jezelf in mildheid. Een gids om jezelf van je innerlijke criticus te bevrijden. Amstelveen: Uitgeverij: Aionion Symbolon.


Opleidingsinstituut RTNederland

Back (history) Next (right) Home page

Volg en like ons op Facebook

Copyright        © 2010  -  2018           RTNederland   -   St. OPV          Alle rechten  voorbehouden              Algemene Voorwaarden                   Disclaimer

Reincarnatietherapie