Opleidingsinstituut RTNederland

Back (history) Next (right) Home page

Volg en like ons op Facebook

Copyright        © 2010  -  2018           RTNederland   -   St. OPV          Alle rechten  voorbehouden              Algemene Voorwaarden                   Disclaimer

Reincarnatietherapie

Naar boven

Naar boven

Volg en like ons op Facebook

Next (right) Home page Previous (left)

Op 1 januari 2016 is de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) in werking getreden en heeft tot gevolg dat binnen instellingen en door hulpverleners het nodige zal moeten worden gedaan om aan de wet te voldoen. Zo zal moeten worden gekeken naar de (laagdrempelige) klachtopvang en de mogelijkheid van een geschilbeslechting die aan door de wetgever gestelde eisen voldoet. Ook in de communicatie met de cliënt/patiënt over mogelijk gemaakte fouten dient er aandacht aan de nieuwe wet besteed te worden alsmede aan de dossiervoering.

Tijdens de bijscholing komen o.a. de volgende items aan bod:

- Klachtenprocedure

- Beveiliging persoonsgegevens.

- Veilig Incident Meldregister

- Meldcode Huiselijk Geweld

- Intake en Dossiervorming

- Informed consent

- Factuureisen

- Verklaring Omtrent het Gedrag


De bijscholing vindt plaats in:

BBS Boschveld, Zernikestraat 2

5223 CD Den Bosch


Na afloop van de bijscholing ontvang je een certificaat van deelname en een bewijs van betaling.


Kosten bedragen € 150,00 p.p.

Aanmelding en betaling:

Via contactformulier op de website: www.rtnederland.nl  of info@rtnederland.nl

Na betaling op IBAN: NL35 INGB 000.52.97.045  t.a.v. Stichting OPV

te Raamsdonksveer, is de inschrijving definitief.


Tweedaagse bijscholing ‘Praktijkvoering’

 nader te bepalen datum 2018

 van 10.00-16.45 uur

 Door Maeike Piebenga