Naar boven

Volg en like ons op Facebook

Next (right) Home page Previous (left)

Vanuit seksueel contact zijn we ontstaan in ons huidig leven. Seksualiteit is een altijd actueel onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben in directe of indirecte zin. Het onderwerp seksueel misbruik is nog altijd een onderwerp wat voor velen lastig is om bespreekbaar te maken. Seksualiteit heeft ook altijd te maken met relaties en afhankelijkheid.


Deze tweedaagse is afwisselend, indrukwekkend, inspiratievol, confronterend en samenwerkend. Rondom het thema ‘afhankelijkheidsrelatie’ wordt samen een programma gemaakt vanuit een veelheid van onderwerpen die hier mee te maken hebben.


Coen gaat als vanouds met dit thema om door het in een breder perspectief te zetten waar zeker praktische zaken aan de orde komen als het gaat om de dualiteit van slachtoffer en pleger in de praktijk van een therapeut.


Deze bijscholing wordt aangeboden in samenwerking met RT Nederland:


Doel


Na de 2-daagse zijn de studenten in staat:


    Om te kunnen gaan met en het herkennen van grooming en de relatie therapie - juridische kant van een zaak.

    Om te kunnen gaan als therapeut met verwerking van traumata op dit vakgebied.

    Om te kunnen gaan met overdracht en tegenoverdracht.

    In staat om te kunnen werken met plegers van seksueel misbruik.

    Een intakegesprek te kunnen voeren met name m.b.t. seksueel misbruik.

    Door te verwijzen i.r.t. de politie en met name zedenrechercheurs.

    Signalen herkennen en erkennen van seksueel misbruik.

    Professionele distantie toe te passen.


Doelgroep


Psychologen, therapeuten, coaches, counsellors, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening.


Voor meer informatie over niveau, programma, het aantal studiepunten en inschrijving, klik hier door naar het BivT

Seksualiteit en seksueel misbruik in breder perspectief


Opleidingsinstituut RTNederland

Back (history) Next (right) Home page

Volg en like ons op Facebook

Copyright        © 2010  -  2018           RTNederland   -   St. OPV          Alle rechten  voorbehouden              Algemene Voorwaarden                   Disclaimer

Reincarnatietherapie

Naar boven