www.rtnederland.nl Regressietherapie Reincarnatietherapie
Muziek met toestemming van de componist /musicus: Roger Spees Piano Tales - Tranquility Alg. voorw. Disclaimer

Opleidingsinstituut RTNederland

Volg ons op Facebook

De opleiding recarnatieïntherapie

Vervolg 2 : Specialisatiefase
Module 14:   Jeugdervaringen                                                                   Duur: 6 dagen.

Module 15:    Levenservaringen                                                                Duur: 4 dagen.


Supervisie [ 5de ]


Module 16:   Incidentele en Chronische

                      Traumatisering als Dader                                                    Duur: 6 dagen.

 

Na afronding van deze module vinden de overgangsgesprekken plaats met de mentoren.Derde Jaar.


Module 17:   Praktijkvoering                                                                      Duur: 4 dagen.

Module 18:   Entiteiten en andere Vormen

                       van niet-eigen Energie                                                        Duur: 4 dagen.


Supervisie [ 6de ]


Mentorgesprekken.


Module 19:  Van Mens tot Mens:

                      Intieme Relaties en Seksualiteit                                          Duur: 6 dagen.