www.rtnederland.nl Regressietherapie Reincarnatietherapie
Muziek met toestemming van de componist /musicus: Roger Spees Piano Tales - Tranquility Alg. voorw. Disclaimer

Opleidingsinstituut RTNederland

Volg ons op Facebook

Tweede studiejaar


Module   9: Psychopathologie (1) Duur: 4 dagen.

Module 10: Vorige levens, excarneren, tussenbestaan Duur: 6 dagen.


Supervisie (3de )


Na de supervisie vinden de mentorgesprekken plaats.


Module 11: Incarneren en concipiëren Duur: 4 dagen.

Module 12: Prenataal, geboorte en bonding Duur: 6 dagen.


Supervisie (4de )


Module 13: Ontwikkelingspsychologie Duur: 6 dagen.


Na deze module vinden de mentorgesprekken plaats.


Module 14 : Medische basiskennis (2) Duur: 4 dagen.

Module 15 : Psychopathologie (2) Duur: 4 dagen.

Module 16: Jeugdervaringen Duur: 6 dagen.


Supervisie ( 5de )


Na afronding van deze module vinden de overgangsgesprekken plaats met de mentoren.


Naar 3de studiejaar

Opleiding