De training is bedoeld voor:

Psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, zedenrechercheurs en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde. 


Toelatingseis

- Werkzaam binnen een van bovenstaande disciplines of studerend daartoe.

- Minimaal HBO-afgestudeerd .

- Aantoonbaar functionerend op HBO- werk en denkniveau.


Programma per dag


Dag 1


Inleiding

- uitgangspunt

- competenties

- afgeleide doelstellingen

- doelgroep

- toelatingseisen

- dagindeling


Seksueel misbruik binnen de RKK

- eindrapport Deetman

Seksueel misbruik instellingen en pleeggezinnenrapport commissie Samson

Seksueel misbruik binnen andere jeugdorganisaties

Misbruik binnen het gezin of de familie.

Seksualiteit (algemeen)

- definitie WHO


Dag 2


Wat is seksueel misbruik?

- hoe vaak komt seksueel misbruik voor?

Seksualiteit in breder perspectief

- seksuele voorkeuren en seksuele diversiteit

- afwijkend seksueel gedrag

- daders c.q. plegers van seksueel misbruik en geweld

Wetboek van strafrecht

- wetsartikelen m.b.t. seksueel misbruik

Melding of aangifte

- melding

- aangifte

- redenen om aangifte te doen

- redenen om geen aangifte te doen

Verjaringstermijnen (artikelen wetboek)© Opleidingsinstituut RTNederland                                                                                          Pagina 3

Vervolg informatie over de 10-daagse training voor professionals: Seksueel misbruik binnen instelling, gezin en RK Kerk

Dag 3


Onder de mantel der Liefde of Habijt

- misbruik binnen de RKK

Geloof en religie

Mogelijke oorzaken van seksueel misbruik binnen de RKK

- celibaat

- opleidingen

- gelegenheid

- machtsverschillen en machtsmisbruik

- emotionele en seksuele onvolwassenheid

- pedofilie

- ontbreken van empathie

- homoseksualiteit

- lossen moraal en zeden in de jaren 60-70

Rol van het kerkelijk recht

Rol van het Vaticaan

Gebrekkige bestrijding door Kerk, overheden en justitie

Slechte afhandeling van individuele gevallen

Geen structurele aanpak

Overplaatsing van priesters

Rol van overheden en justitie

Omgang met slachtoffers en daders

Omgang met de daders

Reacties van de RKK

Verdedigende reacties


Dag 4


Signalen en symptomen van seksueel misbruik

- medische signalen

- gedragssignalen

Symptomen

- seksuele problemen en dysfuncties


Dag 5


Attitude van de therapeut op MELS-niveau

- MELS

Competenties

- persoonlijke kwaliteiten

- professionele kwaliteiten

Discussieonderwerpen m.b.t. de attitude van de therapeut.

- De grens tussen een knuffel en een handdruk.

- We omhelzen vrijheid, maar schromen fysiek contact.

- Juist in de zorg kan een aanraking goed doen.© Opleidingsinstituut RTNederland                                                                                       Pagina 4