Welkom op de site van het opleidingsinstituut RTNederland

De enige geregistreerde post HBO-onderwijsinstelling die u opleidt tot specialist traumaverwerking d.m.v. Past Life Therapy

Bij traumaverwerking d.m.v. PLT gaat men uit van klachten of problemen die zijn ontstaan door onverwerkte – vaak verdrongen – trauma’s.
In lichte trance, onder begeleiding van een traumatherapeut, worden de trauma’s opgespoord en herbeleefd zodat ze structureel verwerkt en losgelaten kunnen worden.
De cliënt kan dan weer vrijer leven zonder de ballast uit het verleden en krijgt de regie over het eigen leven terug.

Het opleidingsinstituut RTNederland verzorgt:

  • de driejarige Postinitiële HBO-Opleiding traumaverwerking d.m.v. PLT
  • de tweejarige SHO-Opleiding Psychosociale Basiskennis
  • Training en Vorming
  • Professionalisering

Toe aan een nieuwe uitdaging?

Je kunt onze brochures hier downloaden (PDF-bestanden):

brochure PLT Informatiebrochure RTN 2021

Ook voor STAP op STAP met RTNederland

Het STAP-budget is een subsidieregeling van de overheid die in de plaats is gekomen van de belastingaftrek voor studiekosten.
STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.
Deze subsidieregeling maakt het mogelijk om een opleiding met een prijsvermindering van maximaal € 1000,- per kalenderjaar te volgen.
De aanvraag verloopt via het UWV.
De student ontvangt bij inschrijving voor een opleiding een aanmeldingsbewijs dat bij het UWV moet worden ingediend.
Meer informatie:
www.stapuwv/login | www.uwv.nl | www.duo.nl