Toelatingseisen opleidingsinstituut RTNederland

Aanmelding en inschrijfvoorwaarden
  • Aanmelding vindt plaats met een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier
  • Gevolg geven aan de uitnodiging voor een intakegesprek.
  • Voldoen aan alle instroomeisen
  • Aanmelding vindt plaats uiterlijk tot vier weken vòòr aanvang van de opleiding
  • De opleidingskosten voor het komende studiejaar dienen uiterlijk vier weken vòòr aanvang van de opleiding betaald te zijn.
  • Annuleren van inschrijving kan alleen schriftelijk en aangetekend tot vier weken vòòr aanvang van de opleiding. Er wordt dan € 100,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen vòòr aanvang van de opleiding, wordt 50% van de opleidingskosten van betreffend studiejaar in rekening gebracht
  • Bij tussentijdse beëindiging van de studie dient vòòr 1 februari, of 1 juni van het lopende studiejaar – afhankelijk van het tijdstip van aanvang van het studiejaar – afmelding plaats te vinden. In dat geval heeft de student recht op teruggave van 33% van het totale lesgeld van betreffend studiejaar
  • In de overige gevallen worden de totale opleidingskosten van betreffend studiejaar in rekening gebracht.
  • Bij een te gering aantal studenten kan de Stichting OPV een nieuw eerste studiejaar van de opleiding uitstellen of annuleren. Een tweede en/of derde jaar worden echter gegarandeerd onafhankelijk van het aantal overgebleven studenten
Toelating

Uiteindelijke toelating vindt plaats als de (toekomstige) student heeft voldaan aan alle bovenomschreven inschrijfvoorwaarden.