Bestuur Opleiding Reïncarnatie Therapie Nederland

Het bestuur van de opleiding RTNederland wordt gevormd door de Stichting OPV (Stichting Opleiding Persoonsontwikkeling en Vorming), gevestigd in Raamsdonksveer en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 18068408.

Het bestuur

MARILOU KOENE-BOULANGER

ANK DE KOK

LIAN VAN LEEUWEN

Directeur ROB KOENE M SEN