Tweedaagse bijscholing

SEKSUALITEIT EN SEKSUEEL MISBRUIK
IN BREDER PERSPECTIEF

Bij voldoende belangstelling wordt deze bijscholing/workshop herhaald. Beiden kunnen plaatsvinden op de locatie ‘SCC de Helftheuvel’ te Den Bosch maar op aanvraag ook op een andere locatie bij minimaal acht belangstellenden.

Vanuit seksueel contact zijn we ontstaan in ons huidig leven. Seksualiteit is een altijd actueel onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben in directe of indirecte zin. Het onderwerp seksueel misbruik is nog altijd een onderwerp wat voor velen lastig is om bespreekbaar te maken.
Deze tweedaagse bijscholing is afwisselend, indrukwekkend, inspiratievol, confronterend en samenwerkend. Rondom het thema ‘afhankelijkheidsrelatie’ wordt samen een programma gemaakt vanuit een veelheid van onderwerpen die hier mee te maken hebben.

Deze bijscholing wordt verzorgd door Coen Sprenger

COEN SPRENGER

Coen gaat als vanouds met dit thema om door het in een breder perspectief te zetten. Zeker waar praktische zaken aan de orde komen als het gaat om de dualiteit van slachtoffer en pleger in de praktijk van een therapeut.
Naast zijn werk als regressie-reïncarnatietherapeut heeft Coen diverse functies binnen de politie en gemeenten vervuld. In het kader van deze scholing is vooral de jaren die hij heeft gewerkt bij de afdeling jeugd- en zedenzaken van belang alsmede zijn werkzaamheden als docent en trainer bij de politieacademie. Deze bij-nascholing wordt door hem al de nodige jaren verzorgd in verschillende instellingen waaronder de SRN, NBVH, SPV en Trance Art maar ook in Suriname.

Doel van de bijscholing

Na de 2 daagse zijn de studenten in staat tot:

  • Het herkennen van grooming, de relatie therapie en de juridische kant van een zaak.
  • Het hebben van inzicht in de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen werken als therapeut aan traumata op dit vakgebied.
  • Het herkennen van overdracht en tegenoverdracht.
  • Vrij te zijn van oordeel/veroordeling m.b.t. seksueel misbruik.
  • Door te verwijzen i.r.t. de politie en met name zedenrechercheurs.
  • Het herkennen en erkennen van signalen van seksueel misbruik.
  • Het toepassen van professionele distantie.

Praktische informatie

De bijscholing vindt plaats in:
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel
Helftheuvelpassage 115
5224 AC ‘s-Hertogenbosch

Bus vanaf centraal station,
lijn 4 – Kruiskamp –(5 haltes)

Bij de Rijzertlaan uitstappen,
280 m. lopen naar Helftheuvelpassage 115, 5224 AC Den Bosch.

De kosten bedragen totaal (2 dagen) € 150,- per persoon

Aanmelden kan via deze website of via een e-mail naar info@rtnederland.nl onder vermelding van ‘Bijscholing Seksualiteit en Seksueel Misbruik’.

Na ontvangst van de betaling op IBAN: NL35 INGB 000.52.97.045 t.a.v. Stichting OPV te Raamsdonksveer o.v.v. ‘Bijscholing Seksualiteit en Seksueel Misbruik’, is de aanmelding definitief.

Na afloop van de 2 lesdagen ontvang je een certificaat van deelname.

NU AANMELDEN »