Boekenlijst reïncarnatietherapie

De literatuurlijst van de opleiding bestaat uit de literatuur voor:

1. Het algemeen deel MBK-PSBK¹⁾ en het specifieke deel PSBK²⁾
2. Literatuur Traumaverwerking door middel van reïncarnatietherapie
3. Aanbevolen literatuur en informatieve sites
4. De door het opleidingsinstituut verstrekte syllabus.

Aanschaf van boeken vindt plaats in overleg met de betreffende vakdocent.

Literatuur MBK-PSBK
Literatuur Traumaverwerking

¹⁾ algemeen deel Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis
²⁾ specifieke deel Psychosociale Basiskennis