Literatuur Traumaverwerking d.m.v. PLT

Let op: Aanschaf van boeken i.o. met de vakdocent

 • Servan-Schreiber, D. (2003). Uw brein als medicijn. Zelf stress, angst en depressie overwinnen. Utrecht: Kosmos uitgevers.
 • Bontenbal, R. (2002). Dat je verleden je zo in de weg kan zitten. Bilthoven: Stichting Voorlichting Reïncarnatietherapie.
 • Bontenbal, R. (2004). Soms ben ik mijn zon even kwijt. Reïncarnatietherapie met kinderen. Bilthoven: Stichting Voorlichting Reïncarnatietherapie.
 • Maesen, van der, R. &, Bontenbal, R. (2002). Handboek Reïncarnatietherapie. Leusden: De Tijdstroom.
 • Bouwkamp, S. (2009). Handboek psychosociale hulpverlening. Leusden: De Tijdstroom.
 • Boswijk-Hummel, R. (2002). Liefde in Wonderland. Overdracht en tegenoverdracht in de hulpverlening. Haarlem: De Toorts B.V.
 • Beers, M.H. (2005). Merck Manual Medisch handboek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Gregoire, L. Straaten-Huygen, A. van &, Trompert, R. (2011). Anatomie en fysiologie van de mens. Amersfoort: Thieme Meulenhoff B.V.
 • Holmes, D. &, Geluk, H. (2001). Kleine psychopathologie. Baarn: HE uitgevers.
 • Rosenberg, M.B. (2009). Geweldloze communicatie. Ontwapenend en doeltreffend. Rotterdam: Lemniscaat B.V.
 • Janssen, L. (2008). Gezondheidsrecht begrepen. Een praktische inleiding in het gezondheidsrecht voor (para)medici en verpleegkundigen. Den Haag: Uitgeverij Boom Lemma.
 • Verhulst, F.C. (2008). De ontwikkeling van het kind. Assen: Van Gorcum.
 • Horst, ter, J. (2011). Rapporteren in de hulp- en dienstverlening. Bussum: Uitg. Coutinho.
 • Delfos, M.F. (2010). Ontwikkeling in vogelvlucht. Ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Amsterdam: uitgeverij Pearson.
 • Verveld, C. (1999). Conceptie, Zwangerschap, Geboorte. Bilthoven: Stichting Voorlichting Reïncarnatietherapie.
 • Dolto, F. (1998). Kinderen aan het woord. Psychoanalyse, kind en psychose. Nijmegen: uitgeverij SUN.
 • Heemstra- Hendriksen, J. L.N., Dijkstra, H. &, Stoverinck- Bosman, W. (2011). Het verhaal van het kind. Amersfoort: Thieme-Meulenhoff B.V.
 • Hart, O. van (2003). Trauma, dissociatie en hypnose. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Brown, B. (2004). Zie jezelf in mildheid. Een gids om jezelf van je innerlijke criticus te bevrijden. Amstelveen: Uitgeverij: Aionion Symbolon.
 • Maesen, ,R., van der (2010). Terugkeer van de ziel. Naar een vierdimensionaal mensbeeld. Dwingeloo: Uitgeverij Kavanah.
 • Maesen, R., van der (2010) Ontmoeting met reïncarnatie. Een nieuwe weg naar geestelijke gezondheid. Leeuwarden: Elikser B.V. Uitgeverij.