Cursus ‘Ontmoeting met reïncarnatietherapie en jezelf’

Cursus
ONTMOETING
met jezelf
en met reïncarnatietherapie

10, 17 en 24 november 2018 van 10.00 – 17.00 uur
Locatie: BBS Boschveld, Zernikestraat 2, 5223 CD Den Bosch


Docenten

Dr. Ronald van der Maesen, psycholoog, gepromoveerd op onderzoek naar het effect van reïncarnatietherapie. Medeauteur Handboek Reïncarnatietherapie (2002)

Ester van der Velden, reïncarnatietherapeute, freelance vakdocente aan Opleidingsinstituut RTNederland

Kosten: € 255,- p.p. (3 dagen)
incl. boek Ontmoeting met reïncarnatie (Van der Maesen, 2010)
incl. uitgeprinte versie van het boek Terugkeer van de ziel (Van der Maesen, 2010)

Na ontvangst van betaling op IBAN: NL35 INGB 000.52.97.045 t.n.v. Stichting OPV Raamsdonkveer, o.v.v. ‘Cursus ONTMOETING’ is de inschrijving definitief.

Cursusprogramma

10 november 10.00 – 12.30

Basisbegrippen, w.o. ziel, intuïtie en harmonie, ‘waartoe zijn wij op aarde’, groeistagnatie, kennismaking

10 november 13.30 – 17.00

Vragen over reïncarnatie en reïncarnatietherapie; inleiding praktijk reïncarnatietherapie: theorie intake en demo

17 november 10.00 – 12.30

Gebeurtenissen en ervaringen w.o. spirituele, emoties en gevoelens, verbindingen, groepsdiscussie

17 november 13.30 – 17.00

Diverse herbelevingsgebieden: zie afbeelding; theorie en demo

24 november 10.00 – 12.30

Methoden ‘kijken naar jezelf’, gezondheid en stagnatie van groei, streven naar harmonie

24 november 13.30 – 17.00

Bijzondere onderwerpen, w.o. aanhechting vreemde energie en afsluiting cursus

AANMELDEN »

In de ochtendprogramma’s, geleid door Van der Maesen, gaat de aandacht uit naar intuïtie en ziel, met de kernvraag: waartoe ben ik op aarde? En in hoeverre voldoe ik aan dat beeld? Maar ook naar de vraag waarom de ziel nauwelijks aandacht krijgt in de reguliere gezondheidszorg.
En naar de consequenties daarvan voor mensen die niet goed functioneren of kampen met chronisch fysieke en psychische problemen.
Mensen hebben op hun zielenreis te maken met gebeurtenissen en ervaringen, met emoties en gevoelens en hebben de intrinsieke behoefte om te leren en te groeien.
Vaak stagneert die groei door genoemde problemen.
Of door moeizame of zelfs verbroken verbindingen, door ‘abnormaal’ gedrag of door een bijzondere karakterstructuur.
Hoe gaan we met onszelf én met anderen om? Welke methodieken kunnen ons daarbij helpen.

In de middagprogramma’s, geleid door Van der Velden, wordt ingegaan op uitgangspunten van reïncarnatietherapie.
Tijdens die middagen zal ruimte zijn voor demonstraties van het intakegesprek en herbeleving van traumatiserende gebeurtenissen, ook uit vorige levens.
Het zijn die gebeurtenissen die als belangrijke stagnerende factoren nu nog kunnen nawerken: als chronisch fysieke en psychische problemen, als beperking in de ontplooiïng van onszelf, in ons zelfbeeld, in ons zelfbewustzijn.
Het zoeken en vinden van de oorzaken van die nawerkingen is een specifieke en unieke factor in reïncarnatietherapie.