Kwaliteitszorgsysteem

Opleidingsinstituut RTN besteedt veel zorg aan kwaliteit.
Kwaliteitszorgsysteem heeft betrekking op alle onderdelen van het onderwijs, het curriculum, de studievoortgang, de begeleiding, de onderwijsorganisatie, de didactiek van het onderwijs.
Om een permanente kwaliteitsbewaking en -bevordering te waarborgen vindt er overeenkomstig de eisen van de SPHBO jaarlijks een evaluatie plaats op drie niveaus, t.w. het niveau van:
– de deelnemer
– de docenten
– de Adviescommissie

Klachtencommissie

Binnen de organisatie zijn een klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon en een klachtencommissie geïnstalleerd o.l.v. een onafhankelijke, externe jurist. Deze laatste is de voorzitter van de klachtencommissie en zal worden bijgestaan door:
– een bestuurslid van de stichting OPV
– een derde persoon, aangedragen door de klager.

In geval van een klacht fungeert de klachtenfunctionaris als tussenpersoon tussen de klager en de organisatie.

Procedure:

 • De klager vraagt bij de organisatie de naam van de klachtenfunctionaris op en het adres waar hij/zij is te bereiken.
 • De klachtenfunctionaris bekijkt samen met klager of bemiddeling mogelijk is of dat een officiële klacht moet worden ingediend.

Bij een officiële klacht is de procedure als volgt:

 • De klacht wordt schriftelijk ingediend via de klachtenfunctionaris bij de voorzitter van de klachtencommissie.
 • Klager wordt gevraagd een persoon aan te dragen die hem/haar vertegenwoordigt tijdens de behandeling van de klacht in de klachtencommissie.
 • Klager ontvangt een factuur voor het behandelen van de klacht.
 • Klager ontvangt binnen twee weken bericht over de termijn waarop de klacht behandeld zal gaan worden.
 • De klacht wordt beoordeeld op grond van de gestelde eisen m.b.t.:
  • Onderwijsorganisatie
  • Toetsing- en examen voorwaarden
  • Intakeprocedure
  • Kwalificaties en competenties student
  • Kwalificaties en competenties (gast) docent
  • Kwalificaties en competenties mentoren en supervisoren

Na beoordeling van de klacht volgt een hoorzitting met beide partijen, waarna de klacht gegrond of ongegrond verklaard zal worden.
Indien gegrond zal er actie ondernomen worden m.b.t. de klacht en zal restitutie plaatsvinden van het door klager betaalde bedrag i.c. de factuur voor de klachtenprocedure.

Docenten

De lessen worden verzorgd door ervaren therapeuten, hulp- en zorgverleners die als freelancers hun talenten op factuurbasis aanbieden ten behoeve van de opleiding RTNederland van de Stichting OPV.