“Ik ben het even kwijt….”

Dementie in een ander perspectief

Wat verstaan we onder dementie?
Wat is de zin van dementie?
Is dementie te voorkomen?
Kan het proces van het dementeren vertraagd worden?

Gastsprekers en korte weergave van de lezingen


HENRY WESSELS

Henry Wessels volgde o.a. de opleidingen Professional Master Fysiotherapie in de Geriatrie en Master Physician Assistant. Hij is nu werkzaam als Physician Assistant Ouderengeneeskunde in verpleeghuis Cornelia te Zierikzee.
Henry doceert ouderenzorg als freelance gastdocent aan het Opleidingsinstituut RTNederland.

Henry Wessels begint zijn lezing met, vanuit de klinische geriatrie, onderscheid te maken tussen verschillende vormen van het dementiesyndroom, de symptomen, de oorzaken en uitingsvormen. Daarna zal hij ingaan op de mogelijkheden, mentaal, emotioneel en fysiek gezien, om invloed uit te oefenen op het ontstaan van verschillende vormen van het dementiesyndroom en het vertragen van het proces.


ESTER VAN DER VELDEN

Ester van der Velden is werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs en volgde na een dansopleiding de opleiding tot reïncarnatietherapeute. Als zodanig werkt ze vanaf 1991 in haar eigen praktijk.
Ze heeft zich gespecialiseerd in de polarisering van trauma’s.
Ester is als freelance vakdocente en mentor verbonden aan de Opleidingsinstituut RTNederland.

Ester van der Velden belicht tijdens haar lezing de zin van het dementeren en de ontwikkeling van de mens. Ze betrekt daarbij wat er gebeurt op mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel niveau. Daarna gaat ze in op de mogelijkheden om dit dementeringsproces voor een deel te voorkomen en of te vertragen door middel van traumaverwerking.


HANS SIEPEL

Hans Siepel studeerde politicologie en begon zijn politieke loopbaan in de Tweede Kamer fractie en bij GroenLinks. In 2005 richtte hij het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie op en werkt sindsdien als zelfstandig ondernemers en geeft lezingen en trainingen voor crisiscommunicatie.
Hij publiceerde een aantal boeken, waaronder ‘Stemmen van de ziel, de vergeten waarheid van dementie’.

Hans vertelt in zijn lezing, naar aanleiding van het dementeringsproces van zijn moeder, dat aan dementie ook een hele andere betekenis kan worden gegeven, nl. dementie als de stem van de ziel. Hij heeft de signalen van zijn moeder tijdens haar dementeringproces serieus genomen, waardoor het grootste geheim van haar leven, zichtbaar werd. Beiden vonden een nieuwe werkelijkheid waardoor zijn moeder eindelijk haar geheim kon prijsgeven. Dit zette dementie in een ander perspectief.


Het symposium “Ik ben het even kwijt….”
Dementie in een ander perspectief,

wordt georganiseerd door Opleidingsinstituut RTNederland.
Het symposium gaat door bij minimaal 50 deelnemers.

Deelnemers ontvangen ná afloop het boek
‘Stemmen van de ziel, de vergeten waarheid van dementie’,
door Hans Siepel

Kosten bedragen:
€ 150,00 per persoon. Dit is inclusief boek, koffie/thee en lunch.

Aanmelding tot deelname aan het symposium:
Via contactformulier op deze website, of mail naar info@rtnederland.nl.

Na ontvangst van betaling op IBAN: NL35 INGB 000.52.97.045 t.n.v. St. OPV Raamsdonksveer, o.v.v. ‘Symposium 2019, ’ is de inschrijving definitief.

Deelname aan het symposium geldt als een erkende nascholing PSBK.
De LVPW kent 10 scholingspunten toe.
De NVRT kent 2 scholingspunten toe.
Deelnemers ontvangen na afloop de factuur en een certificaat van deelname.

AANMELDEN »