Training en Vorming

Naast het opleiden van studenten biedt het opleidingsinstituut RTNederland ook training en vorming aan. Deze training en vorming zijn bedoeld als bij-en nascholing en professionalisering voor therapeuten en professionals binnen de complementaire en reguliere gezondheidszorg en hulpverlening.

Zie verder het aanbod onder menu “Bijscholing en workshops”.

Professionalisering

Afgestudeerde RTN-therapeuten kunnen freelance leertherapeut, vakdocent en supervisor worden aan de RTN-opleiding. Ze worden begeleid door de directie en coördinator van het opleidingsinstituut RTNederland.