Training voor professionals

Traumaverwerking van seksueel misbruik binnen instelling, gezin en de Rooms Katholieke Kerk in breder perspectief

Seksualiteit is onlosmakelijk verbonden met het menszijn.

Ongewenste seksuele intimiteiten en seksueel misbruik leidt tot ernstige traumatisering op korte, maar zeker ook op langere termijn. Op mentaal, emotioneel en lichamelijk niveau treedt er ernstige beschadiging op.
Het herkennen van de symptomen en daarna de professionele begeleiding is essentieel voor het verwerken van de traumatiek en het weer kunnen functioneren in de maatschappij.

Deze tiendaagse training voor professionals start in het najaar 2018 op de leslocatie van het opleidingsinstituut RTNederland, BBS Boschveld, Zernikestraat 2, hoek Edisonstraat, 5223 CD Den Bosch. (achterkant Centraal Station)

Het opleidingsinstituut RTNederland is geaccrediteerd door de LVPW en NVRT.

De tiendaagse training voor professionals is geaccrediteerd door:
– LVPW voor 100 studiepunten
– NVBH voor  60 studiepunten

De kosten voor deze tiendaagse bedragen € 100,- per dag p.p., incl. reader, certificaat van deelname en koffie/thee. (excl. lunch)

De te verwerven competenties zijn:

Het herkennen van symptomen en signalen van seksueel misbruik.

Op een zorgvuldige en integere manier kunnen omgaan met seksuele traumatiek, seksueel misbruik en seksuele afwijkingen of seksueel afwijkend gedrag van de cliënt en instrumenten ontwikkelen om deze traumatiek door te werken en te integreren.

Afgeleide doelstellingen

Na het volgen van deze training kan de student:

 • Symptomen herkennen die te maken hebben met seksuele traumatisering.
 • Signalen herkennen en erkennen van seksueel misbruik.
 • Onderscheid maken tussen verschillende vormen van menselijke (intieme) relaties en algemene ontwikkelingspatronen.
 • Inzicht krijgen in de relatie tussen liefde en traumatiek.
 • Een intakegesprek te voeren m.b.t. seksueel misbruik.
 • Geïnternaliseerde daderenergie externaliseren.
 • De cliënt bewust laten worden van de polariteit in zichzelf, die geleid heeft tot de seksuele traumatiek.
 • Afsluitbevelen opsporen en deze – na het zorgvuldig doorwerken van de daaraan verbonden ervaring – ontkrachten.
 • Oneigenlijke ‘oorzaak – gevolg’ overtredingen herkennen en loskoppelen.
 • Herbeleving van seksuele trauma’s op MEL-niveau integer en zorgvuldig begeleiden.
 • Herbelevingen die te maken hebben met de seksuele traumatiek afronden en integreren op MEL-niveau op een zodanige manier dat de cliënt zin en betekenis kan geven aan hetgeen hem/haar is overkomen.
 • Omgaan met en het herkennen van grooming, de relatie, therapie en de juridische kant van een zaak.
 • Omgaan met overdracht en tegenoverdracht.
 • Doorverwijzen naar de politie en met name zedenrechercheurs.
 • Professionele distantie toepassen.

De training is bedoeld voor:

Psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, zedenrechercheurs en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde.

Toelatingseis

– Werkzaam binnen één van bovenstaande disciplines of studerend daartoe.
– Minimaal HBO-afgestudeerd.
– Aantoonbaar functionerend op HBO-werk en denkniveau.

Programma per dag

DAG 1

Inleiding

– uitgangspunt
– competenties
– afgeleide doelstellingen
– doelgroep
– toelatingseisen
– dagindeling

Seksueel misbruik binnen de RKK

– eindrapport Deetman
Seksueel misbruik instellingen en pleeggezinnenrapport commissie Samson
Seksueel misbruik binnen andere jeugdorganisaties
Misbruik binnen het gezin of de familie.
Seksualiteit (algemeen)
– definitie WHO

DAG 2

Wat is seksueel misbruik?

– hoe vaak komt seksueel misbruik voor?
Seksualiteit in breder perspectief
– seksuele voorkeuren en seksuele diversiteit
– afwijkend seksueel gedrag
– daders c.q. plegers van seksueel misbruik en geweld

Wetboek van strafrecht
– wetsartikelen m.b.t. seksueel misbruik

Melding of aangifte
– melding
– aangifte
– redenen om aangifte te doen
– redenen om geen aangifte te doen

Verjaringstermijnen (artikelen wetboek)

DAG 3

Onder de mantel der Liefde of Habijt

– misbruik binnen de RKK
Geloof en religie
Mogelijke oorzaken van seksueel misbruik binnen de RKK
– celibaat
– opleidingen
– gelegenheid
– machtsverschillen en machtsmisbruik
– emotionele en seksuele onvolwassenheid
– pedofilie
– ontbreken van empathie
– homoseksualiteit
– lossen moraal en zeden in de jaren 60-70

Rol van het kerkelijk recht
Rol van het Vaticaan
Gebrekkige bestrijding door Kerk, overheden en justitie
Slechte afhandeling van individuele gevallen
Geen structurele aanpak
Overplaatsing van priesters
Rol van overheden en justitie
Omgang met slachtoffers en daders
Omgang met de daders
Reacties van de RKK
Verdedigende reacties

DAG 4

Signalen en symptomen van seksueel misbruik

– medische signalen
– gedragssignalen
Symptomen
– seksuele problemen en dysfuncties

DAG 5

Attitude van de therapeut op MELS-niveau

– MELS
Competenties
– persoonlijke kwaliteiten
– professionele kwaliteiten
Discussieonderwerpen m.b.t. de attitude van de therapeut.
– De grens tussen een knuffel en een handdruk.
– We omhelzen vrijheid, maar schromen fysiek contact.
– Juist in de zorg kan een aanraking goed doen.

DAG 6

Valkuilen

Valkuilen in een therapeutisch proces voor de therapeut.
Hoe te handelen als therapeut als je getriggerd wordt of denkt getriggerd te gaan worden.
Valkuilen in een therapeutisch proces
– False Memory Syndrome
– Internalisaties en aangehechte entiteiten

DAG 7

Specifieke vaardigheden

– Interpersoonlijke relatie tussen cliënt en therapeut
Therapeutische vaardigheden
– Polariteit
– Metamodel
– Miltonmode
– Schrik-Shock-Trauma
– Trance
– Overlevingsstrategie
– Werken op MELS-niveau
– Inductie
– Verankeren

DAG 8

Therapeutische interventies

Werken met slachtoffers van seksueel misbruik
Algemene belangrijke aspecten binnen de begeleiding van slachtoffers
Wat gaat vaak vooraf aan het misbruik?
– Grooming
Afsluitbevelen en rituelen

DAG 9/10

Werken met seksueel misbruik

Model en Aandachtspunten bij het werken met seksueel misbruik
– Demosessie door docent
– Studenten oefenen het model onder toezicht van de docent


Aanbevolen literatuur Training Professionals

 • Stil in mij door Ester Verhoef/Danielle Hermans
  Uitgeverij Bruna (mei 2014)
 • Het Hout door Jeroen Brouwers
  Uitgeverij Atlas Contact (okt. 2014)
 • Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms Katholieke Kerk door Wim Deetman, Pieter Kalbfleisch
  Uitgeverij Balans (dec. 2011)
 • Het duivelskind door Maria Genova & Angel van der Vecht – Co-auteur: Angel van der Vecht
  Uitgeverij Veltman Distributie inzake Just Publisher (okt. 2015)
 • Door mijn schuld door Machteld Libert
  Uitgever: WPG Uitgevers BE – Algemeen (apr. 2015)
 • De dag dat alles anders werd door Dana Fowley
  Uitgeverij: Boekerij (nov. 2010)

Verplichte literatuur Training Professionals

 • Reader Training voor professionals binnen de reguliere- en complementaire zorg en hulpverlening door Opleidingsinstituut RTNederland © M.Koene-Boulanger (jan. 2016)
 • De man die de paus aanklaagde door Colm O’Gorman
  Uitgeverij Boekerij (okt. 2013)
 • Vrome Zondaars door Joep Dohmen
  Uitgeverij Nieuw Amsterdam (okt. 2010)

Aanmelden

Via contactformulier op deze website, of mail naar info@rtnederland.nl.

Na betaling op rek.nr. NL35 INGB 00052.97.045 t.a.v. Stichting OPV te Raamsdonksveer, onder vermelding van ‘Training Professionals’ is de inschrijving definitief.

De training zal doorgang vinden bij min. 8 aanmeldingen

AANMELDEN »